Kapcsolat

Béres Edina független bába

+36-20 225 3728 (2019. augusztus végéig nem elérhető)

edinaberes@gmail.com (2019. augusztus végéig nem elérhető)

Szülés bábával (2019. augusztus végéig nem elérhető)

1183 Budapest